MB Entreprenør & Anlæg ApS er specialiserede i nedgravning af lav- og højspændingskabler samt fiberrør. Vi løser flere forskellige typer opgaver inden for kabler og vi råder over en større maskinpark.

 • Vi har stor erfaring med arbejde indenfor høj og lavspænding og har været med i branchen i mange år.
 • Vi kan bl.a. hjælpe med følgende:
 • Nedpløjning af høj- og lavspændingskabel.
 • Nedtagning af gamle el-master.
 • Opsætning af kabelskabe.
 • styrbar underboring med specialmaskine, der kan føre elkabler under veje, søer, togskinner etc.
 • Anvendelse af jordfortrængningsraket til korte underføringer.
 • Nedlægning af kabelkanaler, landmåling af kabelplacering
 • Udførelse af gadelysanlæg
 • Udførelse af Gadebelysning
 • Nedtagning af Gamle Gadebelysnings master

Fibernet

De seneste år, i takt med udlægningen af fibernet i Danmark, har vi oparbejdet en bred ekspertise i nedlægning af fiberrør til fiberbredbånd og har lavet store projekter over det meste af Jylland.

En af vores forcer er at graveholdene har stor erfaring med nedgravning af blødeledninger, og da man ofte graver op og ned af telefonledninger samt høj og lavspændingskabler ved vej og i byer, har vi den ekspertise og udstyr som skal til for at lokalisere opmålede og ikke opmålede kabler.

Varetage alt kontakt til matrikelejere og graveansøgning ved kommuner samt vejdirektoratet.

Opsætning af fiber fordelingsskabe og brønde

Blæsning af fiber i fiberrør med egne blæsebiler monteret med Fremco blæseudstyr

Landmåling af rørplacering og samlinge

Proceduren ved fiberbredbånd:

 • Der angives en markeringspind ved husmuren.
 • Vi fjerner et par fliser og graver et mindre hul i jorden.
 • Der anvendes jordfortræningsraket til jordskydning.
 • Der graves et hul ved huset, som leder fiberrøret op af jorden.
 • Vi afslutter ved at blæse fiberkablet gennem røret.