MB Entreprenør & anlæg ApS udfører alle former for jordarbejde, fra afrømning af muld og terrænregulering til byggemodning af grunde og udgravninger til fx. kælderareal og rørlægning.

Jord skal behandles under hensyn til en række miljømæssige myndigheds krav, som skal overholdes. Vi holder os løbende orienteret.

Kvalitet og kompetence er nøgleordene i vores arbejde, som vi udfører for private husejere, virksomheder, boligforeninger og offentlige institutioner.

Da jord er et levende materiale, kræver det en professionel indsats, hvis resultatet skal holde. Samtidig er jordarbejdet følsomt overfor vind og vejr. Det er således nødvendigt at planlægge arbejdet, så vi undgår f.eks. våd og frossen jord.